Proč využívat služeb finančních poradců?

Aby bylo možné na tyto otázky odpovědět, bude třeba nejdřív vysvětlit, jak probíhá práce opravdového finančního poradce. Ta se skládá z několika kroků.

1. Finanční analýza

Nejdříve by se s Vámi měl finanční poradce seznámit a představit sebe a svou práci. Dále přistoupí k analýze Vašich potřeb. Zeptá se na Vaše stávající smlouvy a hlavně na to, co od nich očekáváte. V praxi se totiž často stává, že někteří klienti mají o svých finančních produktech mylné představy. A není divu. Například pojistné smlouvy se občas „tváří“ tak, že zabezpečí pojištěného proti všem nepřízním osudu, ovšem skutečnost bývá často jinde.
Poradce se Vás určitě také zeptá na vaše plány do budoucna, ať už se jedná o dovolenou, koupi auta, rekonstrukce domácnosti nebo v delším horizontu přípravu na důchod. Nebojte se pravdivě odpovědět na všechny dotazy. Informace z finanční analýzy jsou pro práci poradce klíčové.

2. Kontrola stávajících smluv

Poradce si od Vás vždy vyžádá Vaše stávající smlouvy. Významná jsou zejména různá spoření, pojištění a další produkty, které pravidelně platíte. Na těch se dá totiž také nejvíce ušetřit na zbytečných výdajích.
Nezřídka kdy se stává, že klienti nemají dokonalý přehled o tom, co vlastně platí. Velmi časté je i to, že smlouvy podepsané někdy i v celkem vzdálené minulosti nenajdou. Pokud by to byl i Váš případ, není důvod k obavám. Poradce s kvalitním zázemím je schopný s Vaším souhlasem smlouvy dohledat u jejich poskytovatele a získat tak přehled o tom, co vlastně platíte.
Dále si poradce musí nastudovat smlouvy, které mu poskytnete a zorientovat se v nich. Připraví pro Vás shrnutí služeb, které za své peníze od finančních domů dostáváte.

3. Zjišťování alternativ

Nyní přichází to hlavní. Poradce zkontroluje, jestli jsou vaše finanční produkty v souladu s Vašimi přáními a očekáváními. Někdy je potřeba smlouvy přenastavit a především aktualizovat. Finanční trh se totiž neustále vyvíjí a zejména díky stoupající konkurenci v tomto odvětví poskytují finanční domy svým klientům dnes výhodnější služby než dříve. Poradce tedy vypočítá řešení na míru a zjistí, která z finančních institucí dokáže klientovy potřeby nejlépe a ideálně co nejlevněji zabezpečit.

4. Prezentace výstupů

Na další schůzce by Vám tak poradce měl být schopen představit výsledek své práce. Shrne pro Vás všechny služby, které v současnosti máte, a vysvětlí Vám, jak přesně fungují. Následně představí možnosti případných úprav Vašeho portfolia s ohledem na Vaše potřeby zjištěné při finanční analýze. Je tak velmi pravděpodobné, že Vám rady kvalitního poradce ušetří peníze a starosti.

5. Uskutečnění úprav

Poradce by měl být připraven už na schůzce, kde prezentuje svou práci klientovi, převést svá slova v činy. Pokud je potřeba provést úpravy stávajících smluv, jejich vypovězení nebo sjednání nových, poradce by měl mít připravené všechny formuláře a dokumenty, kterými je možné tato doporučení uvést v účinnost. Poradce by tedy měl „papírování“ a komunikaci s finančními institucemi vyřešit za Vás. Vy tak nemusíte navštěvovat banky ani pojišťovny, ale můžete jednat pouze se svým poradcem.

6. Dlouhodobá péče

Práce kvalitního poradce ovšem nekončí v momentě vyplnění Vašich momentálních přání. Život může přinést různé situace, a proto by s Vámi měl Váš poradce zůstat v pravidelném kontaktu. Měl by se vždy jednou za čas (asi 1-2x do roka) ozvat a zjistit, jestli se na vašich potřebách něco zásadního nezměnilo. Stejně tak Vy se nebojte ozvat, pokud budete mít i v budoucnu jakékoli otázky nebo přání týkající se financí.

7. Odměna poradci

Ač se to může zdát zvláštní, poradce za své služby nežádá žádnou finanční odměnu. Jeho příjmy jsou hrazeny přímo finančními domy. Pokud jste ale byli s jeho službou spokojeni, tak odměnou od Vás bude doporučení poradce svým známým.

Zdroj: http://www.spocitejto.cz